поддръжка на платформи за виртуализация

поддръжка на платформи за виртуализация (Hypervisor)