Поддръжка на компютърни мрежи

Поддръжка на компютърни мрежи – поддръжката на компютърните мрежи включва както поддръжка на всеки индивидуален компютър, поддръжка на рутера за връзка с Интернет и поддръжка на комуникационното оборудване.