Конфигуриране на компютърни мрежи

Компютърна поддръжка – Конфигуриране на компютърни мрежи – конфигуриране на съставните компоненти на компютърната мрежа, така че да може компютрите в нея да комуникират помежду си и евентуално да използват глобалната мрежа за достъп до информация Интернет.

Като за начало трябва да имаме някакъв вид достъп до Интернет от нашия интернет доставчик.

Основният компютър в нашата мрежа се нарича рутер. Към него трябва да включим кабела, който ни е пуснат от доставчика и оттам рутерът да си вземе автоматичните настройки или той трябва да бъде конфигуриран, така че да може да комуникира с рутера на доставчика на интернет.

След това трябва да конфигурираме рутера, така че да може той да “раздава интернет” на останалите компютри в мрежата.

Компютърната поддръжка от SYSADMINA и конфигурирането на мрежи е основна функция за нас.

Доверете ни се!