Компютърни мрежи

Компютърна поддръжка – Изграждане, Конфигуриране и Поддръжка на компютърни мрежи и мрежово оборудване

 

Една не малка част от компютърната поддръжка се състои в правилното изграждане на компютърната мрежа. В зависимост от това къде и как са разположени мрежовите компоненти – мрежови кабели, силови кабели и розетки, суичове, хъбове, рутери, компютри, сървъри, принтери и други то е възможно да имаме не добра комуникация между устойствата в тази мрежа и евентуална загуба на пакети/информация/.
Какво е една компютърна мрежа без сървър? Добре раположеното сървърно помещение е основен фактор за правилното изграждане на една мрежа.

Изграждане на компютърни мрежи – услуга от SYSADMINA за поддръжка на компютри и сървъри

За да работи правилно една вече добре изградена компютърна мрежа е необходимо тя да бъде конфигурирана.
Компютърната поддръжка от SYSADMINA предоставя и услугата конфигуриране на компютърни мрежи. Колкото и хубаво да са подредени мрежовите кабели, каквито и маркови мрежови устройства да сме си закупили, каквито и UPS-и да сме сложили, така че да нямаме прекъсване на захранването, то няма да има никакъв смисъл при положение, че не ние е конфигурирана логически правилно нашата локална компютърна мрежа. Всяка една мрежа задължително трябва да съдържа в себе си сървър, колкото и малък да е той. Дори и най-малката локална мрежа има своя сървър – рутерът през който преминава интернет трафика.

За да имаме доверие в нашата компютърна мрежа то тя трябва да бъде поддръжана в изрядно състояние като непрекъснато се проверява и отрстраняват нередностите своевременно.
Поддръжка на компютърни мрежи е услуга с която не само се изгражда или конфигурира дадена мрежа, но и се дават предложения за подобрение на комуникацията между всички устройства в тази мрежа. Компютърната поддръжка включва в себе си сървърна поддръжка или поддръжка на сървърно оборудване. Когато в мрежата имаме физически сървър, който не е малкото рутерче, а се използват повече функции от това да можем да посетим даден интернет сайт, то доверете се на SYSADMINA да Ви конфигурира и поддържа сървърната система.