изграждане компютърни мрежи

Изграждане на компютърни мрежи Компютърна поддръжка

 

Какво е компютърна мрежа – Съвкупност от мрежови устройства за предаване на данни, необходимата медия, по която ще се предават данните между устойствата (жична или безжична), компютри – настолни и лаптопи, сървъри, принтери, рутери и други, които си комуникират по между си и евентуално ползват достъп до Интернет.

Първоначално преди да се изгради една компютърна мрежа е необходимо да се направи мрежова топология/дизайн на мрежата – физически/ или как визуално ще минават кабелите и кабелните канали в помещението или сградата, свързаността на суичовете или хъбовете с компютрите, сървърите и принтерите.

Също така трябва да се погрижим и за логическата топология на свързаността между устройствата или потока на преноса на данни. След това полагаме кабелните канали и розетките. В каналите се поставят FTP/UTP кабели и при необходимост захранващ кабел, а където е необходимо то може кабелът да бъде захранен с напрежение от UPS/непрекъсваемо токозахранване/.
Свързваме мрежовите кабели със съответните розетки в който в последствие се поставят RJ45 кабелни обувки.
– окабеляване (разполагане на мрежовите кабелите, свързване на розетките) и свързване на компютрите в мрежата

След това можем спокойно да преминем към конфигуриране на компютърната мрежа, в противен случай мрежата няма да функционира правилно