Абонаментна компютърна поддръжка

Условия и цени за компютърна поддръжка

Нашата фирма извършва тази дейност от години. Целта на абонаментната техническа поддръжка на компютри и сървъри е да прехвърлите напълно грижата и отговорността за функционалната работоспособност на информационната ви система върху нашия екип от доказали се хардуерни и софтуерни специалисти срещу разумна цена и да насочите вашите усилия изцяло върху печелившият си бизнес. За регламентиране на задълженията ни при поддръжка на компютри в София или в страната, Ви предлагаме отделно подробен договор.

Договорът ни задължава за следното:

 

 • Спазване на конфиденциалност по отношение на клиентската информация;
 • Решаване на всички хардуерни и мрежови проблеми;
 • Решаване на всички софтуерни проблеми, свързани с операционните системи и драйверите на компютрите и поддръжка на сървърите (изключение прави абонаментен план Хардуерен);
 • Решаване на всички софтуерни проблеми, свързани с инсталираните стандартни приложни програмни продукти на компютрите и сървърите: стандартни офис приложения, кирилизация, електронна поща, комуникации, антивирусни програми, стандартни графични приложения т.н. Изключения правят специализирани софтуерни продукти, счетоводни програми, ERP системи, CRM системи – за тези случаи оказваме енергично съдействие в рамките на колегиалните отношения с официалния представител на софтуерния продукт. Важи за планове Софтуерен, Стандартен, Експертен и Разширен;
 • Инсталиране и преинсталиране да цитираните по-горе софтуерни продукти със запазване на данните Ви (за планове Софтуерен, Стандартен, Експертен и Разширен);
 • Извършване на периодична софтуерна профилактика на компютрите (за планове Софтуерен, Стандартен, Експертен и Разширен);
 • Управление на контрола на достъпа до данните в мрежата Ви;
  Извършване на месечен архив на данните Ви (за планове Експертен и Разширен);
 • Изготвяне на предложение за годишен бюджет за ИТ (за планове Софтуерен, Стандартен, Експертен и Разширен)
  • Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система (за планове Експертен и Разширен);
  • Disaster Recovery поддръжка на компютри и планиране (за планове Експертен и Разширен);

  Цената на договора за компютърна поддръжка включва нашия труд, транспорт и ангажимент за отстраняване на неработоспособност в договорените срокове. Цената на вложените извън-гаранционни резервни части и консумативи се заплаща отделно в края на всеки месец на база на приключените и подписани от Вас сервизни заявки.

  Техниката и софтуерът се разделят на две категории: КРИТИЧНО и НЕКРИТИЧНО оборудване:

  • Критично оборудване – реакция до 2 (два) работни часа след получаване на писмена заявка за сервиз по факс/поща и решаване на сервизен проблем до 4 (четири) работни часа след получаване на писмена “Заявка за Сервиз” по факс/поща.
  • Некритично оборудване – реакция до 4 (четири) работни часа след получаване на писмена заявка за сервиз по факс/поща и решаване на сервизен проблем до 8 (осем) работни часа след получаване на писмена “Заявка за Сервиз” по факс/поща.

  Специално за Вас ще бъде определен специален висококвалифициран екип за сервиз и ИТ поддръжка на компютрите и оборудването Ви.